Generell informasjon om Testudo Hermanni

Project Description

Om arten og underartene

Testudo hermanni, som er en gresk landskilpadde deles inn i flere underarter. Underartene har igjen flere lokasjoner. De er svært ulike, både i utseende og i størrelse. Det er viktig at du som holder setter deg litt inn i dette, i alle fall om du skal klekke frem unger. Vi vil da unngå krysning og menneskeskapt hybrider. Under kan du lese litt om de forskjellige underartene og hvor i verden du mest sannsynlig kan støte på dem i naturen.

Testudo hermanni hermanni

Den vestlige greske landskilpadden er den  mest sjeldne av den greske landskilpadde arten både i naturen og i fangenskap. Disse dyrene blir vanligvis mindre i størrelse enn deres østlige fetter. Den skarpe fargen er gylden gul til lys grønn-gul. Dette kommer meget godt frem når skilpadden er våt. Hodet er ganske smalt med vanlige konturer i forhold til de andre underarter. En lys gul, flekk er vanligvis synlig under og like bak hvert øye. Dette kan mangle i eldre eksemplarer eller skilpadder fra bestemte steder. På undersiden  vil magen være heldekket av et svart mønster. Hudens farge ligner på skjoldets farge, men kan være en lysegrå-grønn. 

Hunnene blir sjeldent over 15 cm mens noen menn sjeldent over 10 cm, men større eksemplarer er ikke uvanlige. Den vestlige Hermanni skilpadden er også kjent for at den vanligvis er rundere i utseende i forhold til de andre underartene. Det er flere kjennetegn som skiller vestlige Hermanni skilpadder fra forskjellige steder. Til det utrente øye kan disse være mindre merkbare, men til en erfaren person, kan de virkelig skille seg ut i visse tilfeller.

Testudo hermanni boettgeri

Den østlige greske Hermanni skilpadden er større, og en mer vanlig underart. Disse skilpaddene er vanligvis sett på som «kjedelig» når de sammenlignes med sine vestlige med farger, så vel som markeringer som varierer ekstremt. Fargen på skjoldet er vanligvis mer brunaktig til dels gulaktig. Mindre intens i fargen over hele. Hodet er større og øynene ligger høyere opp, og den gule flekken eller flekker under hvert øye er vanligvis fraværende, bortsett fra hos nyfødte. Hudfarge er vanligvis mørk og kan være brun, eller brungrå. Underskallet har sorte flekker som kan virke falmet, i motsetning til T.h. hermanni som har mer definerte svarte merker under på «mageskjoldet» som henger sammen. Hunnene kan bli 20 cm, og det er også funnet hunner opp til 26 cm i Bulgaria og fra skilpadder født i fangenskap. Hannene blir ca 17 cm. Disse skilpaddene har et flatere, bredere utseende og er lenger

Testudo hermanni hercegovinensis

Dette er en underart det strides om fordi den har veldig mange likheter med Boettgeri underarten. Noen mener at forskjellene kommer av at den finnes i et annet geografisk område enn Boettgeri. Hercegovinensis viser noen forskjeller som skiller den fra vestlige underarter, men det skiller den også fra øst til en viss grad. Disse dyrene er ganske små. De ligner T. h. Hermanni med tanke på størrelse og kan til og med betraktes som mindre. Farger og markeringer av T.h hercegovinensis er ganske like T.h boettgeri, men kan være mer definerte. Hunnene blir sjeldent over 15 cm mens noen hanner sjeldent over 10 cm

 

Over Ser du bilder av de forskjellige underartene. Skilpadder er individer akkurat som oss mennesker, så tegningene er aldri like på skilpadder. Bildene jeg har valgt ut er for å illustrere hvor forskjellige de er. For å kunne spesifisere underart kan du ikke kun se etter en ting, men legge sammen flere. 

Boettgeri og Hercegovinensis er  klart vanskeligst å skille. Dette er også noe av grunnen til at det strides om Hercegovinensis er en egen underart, eller en lokasjon av Boettgeri.