Vinterdvale

Project Description

Hvorfor er dvale nødvendig?

Dvale er det eneste naturlige for de europeiske landskilpaddene, Hvis du vil unngå å dvale skilpaddene dine om vinteren, kan du kjøpe rødfotet skogskilpadde. Greske landskilpadder (testudo Hermanni) har et genetisk krav om vinterdvale.
Vinterdvale er strategien som de europeiske landskilpadder har utviklet gjennom millioner av år med evolusjon for å komme optimalt gjennom vinteren i områder de lever i og derfor har tilpasset seg. Derfor er det synd at enkelte holdere av arten ikke tørr, vil eller syntes synd på dem slik at de dropper dvalen.

Mange mener at man bør droppe dvale fordi de holdes i fangenskap og varmen kan styres. Ikke bare er dvale naturlig for skilpaddene, det er også skadelig for skilpaddene å ikke dvale. Hvis ikke T.h skilpaddene får dvale om vinteren vil den naturlige biorytmen bli forstyrret, og i de fleste tilfeller vil dette medføre vekstproblemer. Når skilpaddene holdes våkne året rundt, vil veksten øke unaturlig og metabolismen vil ikke stabilisere seg. Som regel betaler skilpaddene regningen med redusert immunforsvar, sykdomsangrep og i ytterste konsekvens med livet.

 

Uansett er det slik: Europeiske landskilpadder, som ikke kommer i dvale, men som i stedet holdes varme og i full aktivitet året rundt, «brenner lysene i begge ender». I løpet av et enkelt kalenderår vil de lett konsumere mer enn dobbelt så mye mat som i naturen. I tillegg er tilgangen til riktig fôr i form av næringsfattige, fiberrikt ugress vanskelig om vinteren. Mange vi da bli matet av skadelige, proteinrik butikksalat og annet de ikke skal ha.
Det sier seg selv at her finner man en av forklaringene på de mange deformerte, skjeve landskilpadder med bygningsfeil i form av pyramideskall og for brede lyse vekstringer mellom skjoldene.

Den årlige dvalen er også med på «booste» parringsperioden. Dette er helt avgjørende om du ønsker å avle på dine skilpadder. Hvis du velger og ikke dvale, vil de i perioder om sommeren også legge seg å hvile over en lengre periode. De vil da gå glipp av mye av den helt nødvendige naturlige solen.

Men man må være klar over at naturen bruker dvale for å bli kvitt svake individer. Det vil også skje hjemme! De veldig svake skilpaddene overlever ikke dvale. I tillegg til feil mating og rask vekst, dårlig tilpasning, feil miljø og sykdom, kan selvfølgelig svakheten også være forårsaket av alderdom. Men en sunn og frisk landskilpadde vil ikke ha noe problemer med og overleve dvale om prosessen gjøres riktig.

Som nevnt kan svakheten ofte føres tilbake til feil og mangler i skilpaddenes pleieforhold. For eksempel  beskriver Otto Madsen en historie om en skilpadde som døde om vinteren. Eieren lot dyret obduseres for å finne ut dødsårsaken. Obduksjonen viste at vinterdvalen bare hadde fremskyndet dødsfallet som ellers ville ha skjedd. Nemlig fordi skilpadden hadde sykelig forandring / skade på de indre organene, sannsynligvis på grunn av feil mating og pleie fra de første leveårene. I alle fall hadde den ikke levd så mye lenger. Eieren hadde kjøpt skilpadden i en dyrebutikk, og her hadde hun fått helt feil pleie og fôringsinstruksjoner.

Hvis skilpaddene dine dør under dvaling, ville de ofte dødd uansett bare litt senere. Dette fordrer jo også selvfølgelig at du dvaler riktig. Under ser du hvordan jeg gjør det. Disse oppskriftene er ikke noe jeg har funnet ut selv, men innhentet fra fagfolk og personer med lang erfaring som har gjort det slik med hell i mange år.

Dvale av skilpadder som går ute om sommeren

Her ordner skilpaddene alt selv. De vil når det blir kaldere temperaturer regulere matinntaket og spise mindre. De vil så tømme tarmen, og når de er klare og temperaturen tilsier det vil de legge seg til. Mine går inn i kassen sin og legger seg i høyet. Etter noen dager graver de seg mer og mer ned. Når de er nedgravd, lar jeg de ligge noen uker til så sant temperaturene er stabile.
når de har ligget en stund, graver jeg dem opp, veier dem og legger dem over i kasser med fuktig kokkoshumus, litt blader og høy. Så legges de inn i et kjøleskap med stabil temp på ca 4/5 grader. Ca en gang i uken åpner jeg kjøleskapet, og tilfører ny luft. Ca en gang hver andre måned, tar jeg en hurtig vekt kontroll. Holdes eller økes vekten lar jeg de ligge, er det store avvik i vekten vil jeg da avgjøre ut ifra situasjonen hva jeg gjør, men kan ende opp med å avbryte dvalen. Det er viktig å ikke løfte og forstyrre dem for mye under dvalen.
Når våren kommer og nattetemperatur ligger stabilt på ca 8 grader, setter jeg dem tilbake ut i kassen sin og lar dem våkne naturlig, akkurat som da de la seg i dvale.

Dvale av unger eller skilpadder som går inne.

Mine skilpadder går ute etter første leveår i egne «barnehagekasser». Derfor er det ypperst sjeldent at jeg må dvale skilpadder som har gått inne. Dette er en litt vanskeligere og farligere prosess, og det er viktig at dette gjøres riktig, hvis ikke vil det kunne få fatale konsekvenser. Selv mine nyfødte dvaler, og da følger jeg oppskriften som står under her:

Nedtrapping før dvalen

Første uken
UV-Lampe – 4 timer per dag (under lampen kan man gjerne ha 30°C).
Vanlig lys – 8 timer, slik at Skilpaddene kan skille mellom natt og dag.
Nattetemperaturen skal være lavere enn 13°C.

Andre uken
UV-Lampe – 3 timer per dag.
Vanlig lys – 6 timer, slik at Skilpaddene kan skille mellom natt og dag.
Redusering av maten starter, men fortsatt tilgang til drikkevann!
Bra om nattetemperaturen kan være lavere enn 10°C.
Ved behov kan kassen flyttes til et kaldere rom over natten, hvis ikke dette er mulig anbefales det at de flyttes til annen kasse som står kaldere om natten.
Når temperaturen senkes starter skilpaddene og gjøre seg klare til dvalen. Nedtrappingsperioden starter også en hormonell prosess hos paddene.

Tredje uken
UV-Lampe – 2 timer per dag.
Vanlig lys – 4 timer, slik at Skilpaddene kan skille mellom natt og dag.
INGEN mat, men fortsatt tilgang til drikkevann!
Temperaturen reduseres ytterligere, viktig at den holder seg under 10 grader om natten
Legg inn fuktige løv og/eller jord i den ene delen av terrariet slik at skilpaddene kan grave seg ned og lage hi.

Fjerde uken
UV-Lampe – 2 timer per dag.
Vanlig lys – 4 timer, slik at Skilpaddene kan skille mellom natt og dag.
INGEN mat, men fortsatt tilgang til drikkevann!
Selv denne uken må skilpaddene ha en temperatur under 10 grader om natten

Femte uken
I begynnelsen av femte uken
2-3 dager uten lys (altså ingen UV, varme eller vanlig lys) og en temperatur under 10 grader.
i midten av denne uken er dyrene i dvale. Grav forsiktig opp paddene, og legg dem over i en plastboks (ikke gjennomsiktig) med fuktig kokos-substrat (eller hva du ønsker).
Pass på at det er godt med lufting i lokket, og sett boksen i eget kjøleskap for dvale. Viktig at kjøleskapet holder en temperatur mellom 4 – 6 grader.
Lukk opp og igjen døren til kjøleskapet 2-3 ganger i uken for å tilføre/bytte luften.
Merk at paddene kan bevege seg noe, men de er fortsatt i dvale.
Selv om de har tømt tarmsystemet i denne prosessen, kan avføring komme, dette er helt ok.
Sjekk etter dyrene annenhver uke, å se til at alt står bra til med dem.
Skilpaddene skal dvales i 12-24 uker, litt avhengig av alder. Nyfødte anbefales bare å dvale 4-6 uker første året. Ved mistanke om at noe ikke er som det skal under dvalen, avbryt umiddelbart ved å legge dem over i temperert vann for å så gi tilgang til UV, Varme og lys igjen. Skilpadder som har avbrutt dvalen, skal ikke legges i dvale samme sesong.

Etter Dvalen
Etter dvalen skrus temperaturen gradvis opp igjen i løpet av en uke og lyset reverseres som forklart ovenfor. Viktig at de nå har tilgang til ugress og/eller urter og vann for å sette i gang systemet igjen.